หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
นายกเทศมนตรี
นางสาวพิมพรรณ มานะจิต
ปลัดเทศบาล
นางสาวอรทัย กาวิ
กิจกรรมวันที่ 6 มีนาคม 2562
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ประเมินความสามารถในการดำรงชีวิตฯ
กิจกรรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562
กิจกรรม Big Cleanind Day
กิจกรรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562
ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตกค้าง ปี พ.ศ.2559
กิจกรรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
กิจกรรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562
โครงการประเพณีข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันที่ 31 มกราคม 2562
จัดอบรมให้ความรู้ และการป้องกันตัวจากไฟไหม้
อ่านต่อ »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
การลดขั้นตอน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลแม่ลาน้อย
สินค้าท้องถิ่นตำบลแม่ลาน้อย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.

 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)