หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
นายกเทศมนตรี
นางสาวพิมพรรณ มานะจิต
ปลัดเทศบาล
นางสาวอรทัย กาวิ
กิจกรรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562
โครงการประเพณีข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันที่ 31 มกราคม 2562
จัดอบรมให้ความรู้ และการป้องกันตัวจากไฟไหม้
กิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 2562
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมวันที่ 12 มกราคม 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันที่ 10 มกราคม 2562
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ
กิจกรรมวันที่ 9 มกราคม 2562
กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
อ่านต่อ »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
การลดขั้นตอน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลแม่ลาน้อย
สินค้าท้องถิ่นตำบลแม่ลาน้อย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.

 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)