หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
 
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย รองกัญญา แสงทอง และ เจ้าหน้าที่กองสาสุข ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ประเมินความสามารถในการดำรงชีวิต ให้กำลังใจ สร้างรอยยิ้ม บริการใกล้ชิด อบอุ่น มีมาตรฐาน ตาม care plan ที่ caremanager ได้กำหนดไว้ เรื่องบริการ home health care ไว้ใจเรา ได้นะครับ หากเกินความสามารถก็ส่งต่อ สถานพยาบาลใกล้บ้านต่อไปครับ ... อ่านต่อ
 
 
 
 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัด ทต.แม่ลาน้อย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการประเพณีข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2562 โดย ทต.แม่ลาน้อย อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ให้กับหมู่1 บ้านแม่ลาน้อย มีกิจกรรมดังนี้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดแม่ลาน้อย กิจกรรมรับบริจาค ข้าวสาร , น้ำอ้อย , งา , ถั่ว , กะทิ จากทุกชุมชน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดแม่ลาน้อย กิจกรรมทำข้าวหย่ากู๊ ตลอดทั้งวัน และเวลา 16.00 น. จะเริ่มแจกข้าวหย่ากู๊ให้กับประชาชนทุกชุมชน ... อ่านต่อ
 
 
 
วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายเอนก ทาสัก ปลัดอาวุโส อำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธี และนางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจรรม วัตถุประสงค์การจัดการ และความร่วมมือจากองค์กรต่าง ความถึงประชาชนในอำเภอแม่ลาน้อย ที่ให้ความร่วมมือเป็นแรงสนับสนุน กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน... อ่านต่อ
 
ประมวลภาพกิจกรรม ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในอำเภอแม่ลาน้อย วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 ประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่ลาน้อย ส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส เพื่อพัฒนาและทำความสะอาดวัดให้สะอาด ณ วัดโหหารคุณ (วัดใต้) โดยมี ท่านเอนก ทาศักดิ์ ปลัดอาวุโส อำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว... อ่านต่อ
 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับอำเภอแม่ลาน้อย โรงเรียนในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจาปี งบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสานึก และการมีส่วนร่วมในการลดขยะที่ต้นทางของประชาชน... อ่านต่อ
 
 
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย นำโดยนางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นเวลา 7 วัน อันตราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 สำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่านจุกชมวิวแม่ลาน้อย สามาถแวะพักรถ ดิ่มน้ำ ดิ่มกาแฟ ที่ทางงานเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ได้จัดเตรียมไว้บริการ หรือสามารถสอบถามเส้นทางได้ ตลอด 24 ชม... อ่านต่อ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)