หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
เรื่องประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22/2/62
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ลงวันที่ 12/2/62
ดาวน์โหลด
จุดเรียนรู้การกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ลงวันที่ 12/2/62
ดาวน์โหลด
เรื่องการออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ลงวันที่ 10/1/62
ดาวน์โหลด
เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 10/1/62
ดาวน์โหลด
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ลงวันที่ 17/12/61
ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) รอบวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ลงวันที่ 17/12/61
ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 17/12/61
ดาวน์โหลด
ใบสมัครและเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก งานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561 ลงวันที่ 12/11/61
ดาวน์โหลด
ใบสมัครและเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561 ลงวันที่ 12/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9/11/61
ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย รุ่นที่ 4/2562 ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 9/11/61
ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด "Beautiful Women แม่บ้านสุดสวย Saeson 3" ลงวันที่ 8/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการถนนคนเดิน ในงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7/11/61
ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด "นางธิดาชนเผ่า" ประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง 2561 ลงวันที่ 6/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นประชาชนทั่วไป งานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561 ลงวันที่ 6/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องรายรละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ (การประกวดรำโต) ในงานประเพณีขาวงกตและลองกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแม่ลาน้อย ลงวันที่ 6/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องรายรละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ (การประกวดรำนกกิ่งกะหล่า) ในงานประเพณีเขาวงกตและลองกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแม่ลาน้อย ลงวันที่ 6/11/61
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)