หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
เรื่องการออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ลงวันที่ 10/1/62
ดาวน์โหลด
เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 10/1/62
ดาวน์โหลด
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ลงวันที่ 17/12/61
ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) รอบวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ลงวันที่ 17/12/61
ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 17/12/61
ดาวน์โหลด
ใบสมัครและเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก งานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561 ลงวันที่ 12/11/61
ดาวน์โหลด
ใบสมัครและเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561 ลงวันที่ 12/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9/11/61
ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย รุ่นที่ 4/2562 ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 9/11/61
ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด "Beautiful Women แม่บ้านสุดสวย Saeson 3" ลงวันที่ 8/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการถนนคนเดิน ในงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7/11/61
ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด "นางธิดาชนเผ่า" ประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง 2561 ลงวันที่ 6/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นประชาชนทั่วไป งานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561 ลงวันที่ 6/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องรายรละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ (การประกวดรำโต) ในงานประเพณีขาวงกตและลองกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแม่ลาน้อย ลงวันที่ 6/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องรายรละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ (การประกวดรำนกกิ่งกะหล่า) ในงานประเพณีเขาวงกตและลองกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแม่ลาน้อย ลงวันที่ 6/11/61
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)