เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maelanoi.go.th Tue, 05 Sep 2017 09:24:51 กาดไต http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=361 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1498834697.jpg 29/6/2560 1498834697 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ประชุมสภา http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=360 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1498099582.jpg 22/6/2560 1498099582 โครงการอบรมป้องกัน http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=356 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1497424652.jpg โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ. ห้องประชุมดอกลักเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั 1497424652 กำหนดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก/ภายใต้กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=355 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1493280571.jpg วันที่ 27 เมษายน 2560 1493280571 ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=354 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1485141028.jpg วันที่ 23 มกราคม 2560 1485141028 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์(Big Cleaning Day) http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=353 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1484906558.jpg วันที่ 20 มกราคม 2560 1484906558 พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100วัน) http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=352 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1484884738.jpg วันที่ 20 มกราคม 2560 1484884738 มอบถังกักเก็บน้ำ http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=351 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1483608930.jpg วันที่ 5 มกราคม 2560 1483608930 จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2560 http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=350 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1483607958.jpg วันที่ 5 มกราคม 2560 1483607958 การประสภาเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 http://www.maelanoi.go.th/?name=news&file=readnews&id=349 http://www.maelanoi.go.th/icon/news_1482986127.jpg วันที่ 29 ธันวาคม 2559 1482986127