หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายอุดมทรัพย์ มูลคำ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวชวัลรัตน์ รวมใจวิไล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพชร พิทาคำ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายเจริญชัย มาระศรี
พนักงานสถานีสูบน้ำ
นายณัฐวุฒิ ตางแกปิน
พนักงานสถานีสูบน้ำ

นายสุรเชษฐ์ พรหมพูนโชค
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
นายวีระพล อากาศทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พันธ์ รุ่งฤดีไพรวัลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอดิเรก วงศ์ปวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
   
นายศรัญญู สมจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
 
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)